Election results

České Budějovice

Number of
elected
councillors
Number of
electoral
districts
Wards Registered
voters
Envelopes
issued
Turnout
in %
Envelopes
returned
Valid
votes cast
total proc. in %
45 1 90 90 100.00 78,280 27,458 35.08 27,428 1,160,079

Table: Election results – České Budějovice

List of candidatesVotesNumber of
candidates
Councillors
numbernameabs.%
1 Unie svobody - Demokratická unie 59,006 5.09 45 2
2 Občanská demokratická strana 404,945 34.91 45 18
3 Liga pro město 57,283 4.94 45 0
4 Česká strana sociálně demokratická 173,378 14.95 45 7
5 Sdružení nezávislých 129,105 11.13 45 5
6 Strana občanského porozumění 1,877 0.16 14 0
7 Pravý Blok 196 0.02 1 0
8 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 139,551 12.03 45 6
9 Komunistická strana Čech a Moravy 178,594 15.39 45 7
10 Strana za životní jistoty a nezávislých kandidátů 16,144 1.39 45 0