Výsledky hlasování

Obvod: 8 – Rokycany

Tabulka: Výsledky hlasování – Obvod 8 – Rokycany – souhrnné informace

Výsledky hlasování – Obvod 8 – Rokycany – souhrnné informace
- Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
počet zprac. v %
1. kolo 269 269 100,00 112 729 40 891 36,27 40 264 35 447 88,04
2. kolo 269 269 100,00 112 765 15 725 13,94 15 716 15 328 97,53
okrsků sečteno
volební účast

Tabulka: Výsledky hlasování – Obvod 8 - Rokycany

Výsledky hlasování
Kandidát Volební
strana
Navrhující
strana
Politická
přísluąnost
Počty hlasů % hlasů
číslo příjmení, jméno, tituly 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo
1 Senjuk Rostislav JUDr.Ing. Soukromníci Soukromníci Soukromníci 1 941 X 5,47 X
2 Lobkowicz Jaroslav Ing. TOP+STAN TOP 09 TOP 09 4 619 X 13,03 X
3 Sefzig Luděk MUDr. ODS ODS ODS 7 549 X 21,29 X
*4 Emmerová Milada Doc.MUDr. CSc. ČSSD ČSSD ČSSD 9 746 8 399 27,49 54,79
+5 Valenta Jiří PhDr.Ing.Mgr.etMgr. KSČM KSČM KSČM 8 830 6 929 24,91 45,20
6 Janoušek Jiří Ing. NÁR.SOC. NÁR.SOC. NÁR.SOC. 723 X 2,03 X
7 Rampas Stanislav Ing. SNK ED SNK ED SNK ED 2 039 X 5,75 X
+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát