Výsledky hlasování

Obvod: 74 – Karviná

Tabulka: Výsledky hlasování – Obvod 74 – Karviná – souhrnné informace

Výsledky hlasování – Obvod 74 – Karviná – souhrnné informace
- Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
počet zprac. v %
1. kolo 116 116 100,00 99 925 34 232 34,26 33 909 30 826 90,91
2. kolo 116 116 100,00 99 961 16 318 16,32 16 311 16 157 99,06
okrsků sečteno
volební účast

Tabulka: Výsledky hlasování – Obvod 74 - Karviná

Výsledky hlasování
Kandidát Volební
strana
Navrhující
strana
Politická
přísluąnost
Počty hlasů % hlasů
číslo příjmení, jméno, tituly 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo
+1 Halíková Milada PaedDr. KSČM KSČM BEZPP 9 115 6 510 29,56 40,29
2 Odložilík Jan Ing. NÁR.SOC. NÁR.SOC. BEZPP 331 X 1,07 X
3 Schreiber Radomil MUDr. ODS ODS ODS 3 363 X 10,90 X
4 Lorencová Jana SSPD-SP SSPD-SP BEZPP 5 320 X 17,25 X
*6 Vícha Petr Ing. ČSSD ČSSD ČSSD 12 697 9 647 41,18 59,70
+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát