Výsledky hlasování

Obvod: 5 – Chomutov

Tabulka: Výsledky hlasování – Obvod 5 – Chomutov – souhrnné informace

Výsledky hlasování – Obvod 5 – Chomutov – souhrnné informace
- Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
počet zprac. v %
1. kolo 118 118 100,00 100 568 30 970 30,80 30 639 27 672 90,32
2. kolo 118 118 100,00 100 550 11 892 11,83 11 884 11 739 98,78
okrsků sečteno
volební účast

Tabulka: Výsledky hlasování – Obvod 5 - Chomutov

Výsledky hlasování
Kandidát Volební
strana
Navrhující
strana
Politická
přísluąnost
Počty hlasů % hlasů
číslo příjmení, jméno, tituly 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo
1 Kindermannová Marie PaedDr. NO! NO! NO! 1 545 X 5,58 X
2 Benešová Milada ANO ANO BEZPP 1 923 X 6,94 X
3 Netolický Václav PaedDr. ČS ČS BEZPP 833 X 3,01 X
4 Mašek Josef MUDr. TOP+STAN TOP 09 BEZPP 1 711 X 6,18 X
5 Suldovský Bedřich Soukromníci Soukromníci Soukromníci 146 X 0,52 X
6 Cinger Jiří NÁR.SOC. NÁR.SOC. BEZPP 530 X 1,91 X
7 Micka Jan PaedDr. S.cz S.cz S.cz 2 524 X 9,12 X
+8 Kozák Rudolf Ing. ČSSD ČSSD ČSSD 4 646 4 740 16,78 40,37
*9 Homolka Václav PaedDr. KSČM KSČM KSČM 6 815 6 999 24,62 59,62
10 Rabas Přemysl MVDr. KDU+Zelen+HNHRM Zelení Zelení 4 503 X 16,27 X
11 Suchý Josef VV VV VV 388 X 1,40 X
12 Binter Jiří MUDr. ODS ODS ODS 2 108 X 7,61 X
+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát