Výsledky hlasování

Obvod: 56 – Břeclav

Tabulka: Výsledky hlasování – Obvod 56 – Břeclav – souhrnné informace

Výsledky hlasování – Obvod 56 – Břeclav – souhrnné informace
- Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
počet zprac. v %
1. kolo 128 128 100,00 102 497 33 553 32,74 33 246 30 073 90,46
2. kolo 128 128 100,00 103 167 14 173 13,74 14 171 13 987 98,70
okrsků sečteno
volební účast

Tabulka: Výsledky hlasování – Obvod 56 - Břeclav

Výsledky hlasování
Kandidát Volební
strana
Navrhující
strana
Politická
přísluąnost
Počty hlasů % hlasů
číslo příjmení, jméno, tituly 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo
+1 Tesařík Zdeněk KSČM KSČM KSČM 5 466 4 819 18,17 34,45
2 Procházka Pavel Ing. ODS ODS ODS 3 074 X 10,22 X
3 Uzel Radim MUDr. CSc. SPOZ SPOZ SPOZ 1 408 X 4,68 X
4 Zemánek Richard Mgr. KDU-ČSL KDU-ČSL KDU-ČSL 3 263 X 10,85 X
5 Volařík Miroslav Ing. KONS KONS BEZPP 2 269 X 7,54 X
6 Mikulecký Luděk Ing. LL.M. TOP+STAN TOP 09 BEZPP 2 201 X 7,31 X
7 Palša Stanislav RNDr., Mgr. NÁR.SOC. NÁR.SOC. NÁR.SOC. 283 X 0,94 X
8 Klimovičová Eva MUDr. NK NK BEZPP 2 865 X 9,52 X
*9 Hajda Jan Ing. ČSSD ČSSD ČSSD 7 992 9 168 26,57 65,54
10 Chlumecký Zbyněk Mgr. SNK ED SNK ED BEZPP 1 252 X 4,16 X
+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát