Výsledky hlasování

Obvod: 47 – Náchod

Tabulka: Výsledky hlasování – Obvod 47 – Náchod – souhrnné informace

Výsledky hlasování – Obvod 47 – Náchod – souhrnné informace
- Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
počet zprac. v %
1. kolo 209 209 100,00 101 951 38 915 38,17 38 520 34 226 88,85
2. kolo 209 209 100,00 101 951 15 685 15,38 15 677 15 262 97,35
okrsků sečteno
volební účast

Tabulka: Výsledky hlasování – Obvod 47 - Náchod

Výsledky hlasování
Kandidát Volební
strana
Navrhující
strana
Politická
přísluąnost
Počty hlasů % hlasů
číslo příjmení, jméno, tituly 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo
1 Klepsa Jiří Ing. SD-SN SD-SN BEZPP 3 331 X 9,73 X
2 Fejfar Petr Bc. NK NK BEZPP 2 532 X 7,39 X
3 Pakosta Petr Ing. NK NK BEZPP 4 345 X 12,69 X
*4 Franc Lubomír Bc. ČSSD ČSSD ČSSD 5 444 9 435 15,90 61,82
+5 Marková Soňa Mgr. KSČM KSČM KSČM 5 650 5 827 16,50 38,17
6 Domšová Václava ANO ANO BEZPP 2 859 X 8,35 X
7 Horníková Zdeňka Mgr. ODS ODS ODS 3 145 X 9,18 X
8 Hodovalová Renata Rozumní Rozumní BEZPP 1 448 X 4,23 X
9 Štětina Jiří MUDr. VV VV BEZPP 449 X 1,31 X
10 Moldan Bedřich prof. RNDr. CSc., dr.h.c. TOP+STAN TOP 09 TOP 09 2 066 X 6,03 X
11 Štěpán Miroslav Ing. genmjr. v. v. KDU-ČSL KDU-ČSL BEZPP 2 957 X 8,63 X
+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát