Výsledky hlasování

Obvod: 44 – Chrudim

Tabulka: Výsledky hlasování – Obvod 44 – Chrudim – souhrnné informace

Výsledky hlasování – Obvod 44 – Chrudim – souhrnné informace
- Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
počet zprac. v %
1. kolo 269 269 100,00 114 814 46 404 40,42 46 024 42 166 91,62
2. kolo 269 269 100,00 114 748 22 774 19,85 22 764 22 600 99,28
okrsků sečteno
volební účast

Tabulka: Výsledky hlasování – Obvod 44 - Chrudim

Výsledky hlasování
Kandidát Volební
strana
Navrhující
strana
Politická
přísluąnost
Počty hlasů % hlasů
číslo příjmení, jméno, tituly 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo
1 Křivanová Magda PhDr. ODS ODS ODS 4 542 X 10,77 X
2 Plodík Milan KSČM KSČM KSČM 7 127 X 16,90 X
3 Lederová Marta Mgr. Rozumní Rozumní BEZPP 1 083 X 2,56 X
*4 Veleba Jan Ing. NK NK BEZPP 8 843 13 500 20,97 59,73
5 Kasal David MUDr. NK NK BEZPP 4 466 X 10,59 X
6 Juračka Zdeněk Ing. TOP+STAN TOP 09 BEZPP 646 X 1,53 X
7 Řezníček Petr Mgr. SNK ED SNK ED SNK ED 3 786 X 8,97 X
8 Žďárský Emanuel RNDr. CSc. NK NK BEZPP 2 953 X 7,00 X
9 Lichtenberg Petr Svobodní Svobodní Svobodní 1 381 X 3,27 X
+10 Škaryd Tomáš Ing. ČSSD ČSSD ČSSD 7 339 9 100 17,40 40,26
+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát