Výsledky hlasování

Obvod: 38 – Mladá Boleslav

Tabulka: Výsledky hlasování – Obvod 38 – Mladá Boleslav – souhrnné informace

Výsledky hlasování – Obvod 38 – Mladá Boleslav – souhrnné informace
- Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
počet zprac. v %
1. kolo 253 253 100,00 112 860 45 108 39,97 44 684 40 638 90,95
2. kolo 253 253 100,00 112 794 29 973 26,57 29 954 29 801 99,49
okrsků sečteno
volební účast

Tabulka: Výsledky hlasování – Obvod 38 - Mladá Boleslav

Výsledky hlasování
Kandidát Volební
strana
Navrhující
strana
Politická
přísluąnost
Počty hlasů % hlasů
číslo příjmení, jméno, tituly 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo
+1 Beznoska Adolf Ing. ODS ODS ODS 10 338 11 885 25,43 39,88
2 Somberg Jiří MUDr. Rozumní Rozumní BEZPP 2 694 X 6,62 X
3 Jakubec Václav KSČM KSČM KSČM 5 624 X 13,83 X
4 Petrtýl František Ing. ANO ANO BEZPP 3 010 X 7,40 X
5 Stanner Karel TOP+STAN TOP 09 BEZPP 2 470 X 6,07 X
6 Mitlener Jaroslav MUDr. Svobodní Svobodní Svobodní 2 309 X 5,68 X
7 Horák Karel JUDr. Mgr. NÁR.SOC. NÁR.SOC. NÁR.SOC. 282 X 0,69 X
*8 Jermář Jaromír PhDr. ČSSD ČSSD ČSSD 13 100 17 916 32,23 60,11
9 Skácel Jan Mgr. ČHNJ ČHNJ ČHNJ 135 X 0,33 X
10 Šverma Zdeněk SNK ED SNK ED SNK ED 676 X 1,66 X
+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát