Výsledky hlasování

Obvod: 32 – Teplice

Tabulka: Výsledky hlasování – Obvod 32 – Teplice – souhrnné informace

Výsledky hlasování – Obvod 32 – Teplice – souhrnné informace
- Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
počet zprac. v %
1. kolo 131 131 100,00 103 654 34 068 32,87 33 805 31 069 91,91
2. kolo 131 131 100,00 103 431 19 729 19,07 19 721 19 643 99,60
okrsků sečteno
volební účast

Tabulka: Výsledky hlasování – Obvod 32 - Teplice

Výsledky hlasování
Kandidát Volební
strana
Navrhující
strana
Politická
přísluąnost
Počty hlasů % hlasů
číslo příjmení, jméno, tituly 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo
1 Antošová Alenka KDU-ČSL KDU-ČSL KDU-ČSL 888 X 2,85 X
2 Řehák Jiří Mgr. Zel+HNHRM+PKraj ProKraj BEZPP 3 487 X 11,22 X
3 Pípal Petr Ing. S.cz S.cz S.cz 4 880 X 15,70 X
4 Vorálek Jiří JUDr. ČSSD ČSSD BEZPP 2 529 X 8,13 X
5 Knézel Štěpán Mgr. NÁR.SOC. NÁR.SOC. BEZPP 708 X 2,27 X
*6 Kubera Jaroslav ODS ODS ODS 12 582 13 130 40,49 66,84
7 Tasáry Jaromír Soukromníci Soukromníci Soukromníci 240 X 0,77 X
+8 Dubský Jaroslav Ing. KSČM KSČM KSČM 5 755 6 513 18,52 33,15
+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát