VOLBYhned.cz > Senát 2012 > Obvod 17 - Praha 12

Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 12.10. - 13.10.2012

Výsledky hlasování

Obvod: 17 – Praha 12

- Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
počet zprac. v %
1. kolo 105 105 100,00 91 831 27 258 29,68 27 236 26 385 96,88
2. kolo 105 105 100,00 91 940 20 535 22,34 20 524 20 257 98,70

Podíl zpracovaných okrsků v %

100.00

Účast v %

22.34

Výsledky hlasování
Kandidát Volební
strana
Navrhující
strana
Politická
přísluąnost
Počty hlasů % hlasů
číslo příjmení, jméno, tituly 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo
1 Bednář Miloslav Prof. Svobodní Svobodní Svobodní 1 821 X 6,90 X
2 Weiszová Silvia Rozumní Rozumní Rozumní 671 X 2,54 X
3 Olmer Vít VV VV BEZPP 1 118 X 4,23 X
+4 Adámek František Bc. ČSSD ČSSD ČSSD 4 574 7 841 17,33 38,70
5 Gabal Ivan KDUČSLSZ KDU-ČSL BEZPP 3 710 X 14,06 X
6 Vondráček Jaroslav Dr. iur. et JUDr. Ph.D. TOP+STAN TOP 09 BEZPP 3 205 X 12,14 X
7 Papazian Valentin Ing. PP PP BEZPP 407 X 1,54 X
*8 Grulich Tomáš PhDr. ODS ODS ODS 5 284 12 416 20,02 61,29
9 Šimůnek Petr KSČM KSČM KSČM 3 781 X 14,33 X
10 Kasal Karel SD-SN SD-SN BEZPP 1 814 X 6,87 X
+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát

Zpět: Senát 2012