Home > Regional councils 2016 > Results for regional councils > Stredocesky kraj Home > Výsledky voleb do zastupitelstev krajů 2012 > Vysočina

Election into regional councils held on 12.10. - 13.10.2012

Results for regional council

Region: Stredocesky kraj

Table: Results for regional council – Vysočina – total informations

Results for regional council – Vysočina – total informations
Number
of elected
councilors
Polling stations Registered
voters
Envelopes
issued
Poll
in %
Envelopes
submited
Valid
votes cast
% of valid
votes cast
number proc. in %
45 1 137 1 137 100,00 415 794 170 680 41,05 170 350 164 072 96,31

Proportion of wards processed in %

100.00

Turnout in %

41.05

Table: Results for regional council – Vysočina – part 1

Results for regional council – Vysočina – part 1
Candidate list Valid votes cast Mandates
code name number in % number in %
7 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 1 505 0,91 - -
8 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 7 000 4,26 - -
16 Strana soukromníků ČR 554 0,33 - -
20 Moravané 305 0,18 - -
22 Nár.socialisté-levice 21.stol. 227 0,13 - -
36 TOP 09 a Starostové pro Vys. 8 302 5,05 2 4.44
39 SUVERENITA - Blok JB pro VYS. 1 736 1,05 - -
43 Komunistická str.Čech a Moravy 32 119 19,57 11 24.44
51 Strana zelených 3 359 2,04 - -

Table: Results for regional council – Stredocesky kraj – part 2

Results for regional council – Stredocesky kraj – part 2
Candidate list Valid votes cast Mandates
code name number in % number in %
60 Česká str.sociálně demokrat. 48 022 29,26 17 37.78
66 Pro Vysočinu 10 476 6,38 3 6.67
67 Česká strana národně sociální 89 0,05 - -
70 Občanská demokratická strana 16 888 10,29 5 11.11
75 Starostové pro občany 7 322 4,46 - -
77 Strana svobodných občanů 2 107 1,28 - -
80 Dělnic.str.sociální spravedl. 1 198 0,73 - -
84 Křes».demokr.unie-Čs.str.lid. 20 243 12,33 7 15.56
93 Česká pirátská strana 2 620 1,59 - -

Back: Results for regional councils 2012