Home > Regional councils 2016 > Results for regional councils > Stredocesky kraj Home > Výsledky voleb do zastupitelstev krajů 2008 > Pardubický

Election into regional councils held on 17.10. - 18.10.2008

Results for regional council

Region: Stredocesky kraj

Table: Results for regional council – Pardubický – total informations

Results for regional council – Pardubický – total informations
Number
of elected
councilors
Polling stations Registered
voters
Envelopes
issued
Poll
in %
Envelopes
submited
Valid
votes cast
% of valid
votes cast
number proc. in %
45 872 872 100,00 411 992 175 556 42,61 175 402 173 233 98,76

Proportion of wards processed in %

100.00

Turnout in %

42.61

Table: Results for regional council – Pardubický – part 1

Results for regional council – Pardubický – part 1
Candidate list Valid votes cast Mandates
code name number in % number in %
1 Komunistická str.Čech a Moravy 22 524 13,00 6 13.33
4 Str.drobn.živnost.a podnikat. 2 092 1,20 - -
8 S.O.S. pro kraj 727 0,41 - -
9 "Nezáv.starostové pro kraj" 6 342 3,66 - -
11 Koalice pro Pardubický kraj 32 219 18,59 9 20.00
18 Strana zelených 4 168 2,40 - -
19 Moravané 240 0,13 - -
32 Strana zdravého rozumu 1 737 1,00 - -

Table: Results for regional council – Stredocesky kraj – part 2

Results for regional council – Stredocesky kraj – part 2
Candidate list Valid votes cast Mandates
code name number in % number in %
33 Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl. 124 0,07 - -
37 SDŽ-Strana důstojného života 932 0,53 - -
42 Volte Pr.Blok-www.cibulka.net 1 447 0,83 - -
44 Demokracie 314 0,18 - -
47 Občanská demokratická strana 36 042 20,80 11 24.44
48 Česká str.sociálně demokrat. 61 900 35,73 19 42.22
53 Děln.str.-zrušení popl.ve zdr. 2 229 1,28 - -
54 Konzervativní koalice 196 0,11 - -

Back: Results for regional councils 2008