Home > Regional councils 2016 > Results for regional councils > Stredocesky kraj Home > Výsledky voleb do zastupitelstev krajů 2008 > Liberecký

Election into regional councils held on 17.10. - 18.10.2008

Results for regional council

Region: Stredocesky kraj

Table: Results for regional council – Liberecký – total informations

Results for regional council – Liberecký – total informations
Number
of elected
councilors
Polling stations Registered
voters
Envelopes
issued
Poll
in %
Envelopes
submited
Valid
votes cast
% of valid
votes cast
number proc. in %
45 587 587 100,00 348 349 132 665 38,08 132 453 129 668 97,90

Proportion of wards processed in %

100.00

Turnout in %

38.08

Table: Results for regional council – Liberecký – part 1

Results for regional council – Liberecký – part 1
Candidate list Valid votes cast Mandates
code name number in % number in %
1 Komunistická str.Čech a Moravy 18 018 13,89 8 17.78
15 Starostové pro Liberecký kraj 17 878 13,78 7 15.56
18 Strana zelených 6 415 4,94 - -
22 NÁRODNÍ SOCIALISTÉ A ROZUMNÍ 538 0,41 - -
29 Koalice pro Liberecký kraj 4 984 3,84 - -
30 Str.pro otevřenou společnost 7 937 6,12 3 6.67
33 Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl. 312 0,24 - -

Table: Results for regional council – Stredocesky kraj – part 2

Results for regional council – Stredocesky kraj – part 2
Candidate list Valid votes cast Mandates
code name number in % number in %
37 SDŽ-Strana důstojného života 1 111 0,85 - -
42 Volte Pr.Blok-www.cibulka.net 1 522 1,17 - -
47 Občanská demokratická strana 29 187 22,50 12 26.67
48 Česká str.sociálně demokrat. 34 749 26,79 15 33.33
52 Česká strana národně sociální 149 0,11 - -
53 Děln.str.-zrušení popl.ve zdr. 1 157 0,89 - -
57 Unie pro sport a zdraví 5 711 4,40 - -

Back: Results for regional councils 2008