Home > Regional councils 2016 > Results for regional councils > Stredocesky kraj Home > Výsledky voleb do zastupitelstev krajů 2008 > Středočeský

Election into regional councils held on 17.10. - 18.10.2008

Results for regional council

Region: Stredocesky kraj

Table: Results for regional council – Středočeský – total informations

Results for regional council – Středočeský – total informations
Number
of elected
councilors
Polling stations Registered
voters
Envelopes
issued
Poll
in %
Envelopes
submited
Valid
votes cast
% of valid
votes cast
number proc. in %
65 2 049 2 049 100,00 967 991 407 892 42,14 406 671 396 873 97,59

Proportion of wards processed in %

100.00

Turnout in %

42.14

Table: Results for regional council – Středočeský – part 1

Results for regional council – Středočeský – part 1
Candidate list Valid votes cast Mandates
code name number in % number in %
1 Komunistická str.Čech a Moravy 54 594 13,75 10 15.38
5 STŘEDOČEŠI 6 511 1,64 - -
9 "Nezáv.starostové pro kraj" 22 767 5,73 4 6.15
18 Strana zelených 11 926 3,00 - -
27 Národní strana 1 628 0,41 - -
28 Nejen hasiči a živn.pro kraj 2 444 0,61 - -
32 Strana zdravého rozumu 3 264 0,82 - -

Table: Results for regional council – Stredocesky kraj – part 2

Results for regional council – Stredocesky kraj – part 2
Candidate list Valid votes cast Mandates
code name number in % number in %
35 Koalice pro Středočeský kraj 13 671 3,44 - -
37 SDŽ-Strana důstojného života 1 726 0,43 - -
42 Volte Pr.Blok-www.cibulka.net 3 530 0,88 - -
47 Občanská demokratická strana 130 242 32,81 25 38.46
48 Česká str.sociálně demokrat. 139 564 35,16 26 40.00
53 Děln.str.-zrušení popl.ve zdr. 4 070 1,02 - -
54 Konzervativní koalice 936 0,23 - -

Back: Results for regional councils 2008