Home > Regional councils 2016 > Results for regional councils > Stredocesky kraj Home > Výsledky voleb do zastupitelstev krajů 2008 > Moravskoslezský

Election into regional councils held on 17.10. - 18.10.2008

Results for regional council

Region: Stredocesky kraj

Table: Results for regional council – Moravskoslezský – total informations

Results for regional council – Moravskoslezský – total informations
Number
of elected
councilors
Polling stations Registered
voters
Envelopes
issued
Poll
in %
Envelopes
submited
Valid
votes cast
% of valid
votes cast
number proc. in %
65 1 318 1 318 100,00 1 013 010 391 039 38,60 389 956 380 896 97,68

Proportion of wards processed in %

100.00

Turnout in %

38.60

Table: Results for regional council – Moravskoslezský – part 1

Results for regional council – Moravskoslezský – part 1
Candidate list Valid votes cast Mandates
code name number in % number in %
1 Komunistická str.Čech a Moravy 60 672 15,92 11 16.92
12 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 27 053 7,10 5 7.69
18 Strana zelených 8 173 2,14 - -
19 Moravané 2 947 0,77 - -
24 Osobnosti kraje 11 289 2,96 - -
27 Národní strana 1 083 0,28 - -
31 Nejen hasiči a živn.pro kraj 1 820 0,47 - -
32 Strana zdravého rozumu 1 050 0,27 - -

Table: Results for regional council – Stredocesky kraj – part 2

Results for regional council – Stredocesky kraj – part 2
Candidate list Valid votes cast Mandates
code name number in % number in %
33 Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl. 671 0,17 - -
37 SDŽ-Strana důstojného života 1 374 0,36 - -
42 Volte Pr.Blok-www.cibulka.net 1 519 0,39 - -
44 Demokracie 2 133 0,55 - -
47 Občanská demokratická strana 94 869 24,90 18 27.69
48 Česká str.sociálně demokrat. 162 410 42,63 31 47.69
53 Děln.str.-zrušení popl.ve zdr. 3 833 1,00 - -
- - - - - -

Back: Results for regional councils 2008