Home > Regional councils 2016 > Results for regional councils > Stredocesky kraj Home > Výsledky voleb do zastupitelstev krajů 2008 > Olomoucký

Election into regional councils held on 17.10. - 18.10.2008

Results for regional council

Region: Stredocesky kraj

Table: Results for regional council – Olomoucký – total informations

Results for regional council – Olomoucký – total informations
Number
of elected
councilors
Polling stations Registered
voters
Envelopes
issued
Poll
in %
Envelopes
submited
Valid
votes cast
% of valid
votes cast
number proc. in %
55 923 923 100,00 521 859 200 904 38,50 200 298 194 946 97,33

Proportion of wards processed in %

100.00

Turnout in %

38.50

Table: Results for regional council – Olomoucký – part 1

Results for regional council – Olomoucký – part 1
Candidate list Valid votes cast Mandates
code name number in % number in %
1 Komunistická str.Čech a Moravy 30 809 15,80 10 18.18
2 Šance pro náš kraj 6 251 3,20 - -
9 "Nezáv.starostové pro kraj" 6 475 3,32 - -
12 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 17 076 8,75 5 9.09
13 NEZÁVISLÍ 4 313 2,21 - -
18 Strana zelených 5 341 2,73 - -
19 Moravané 1 834 0,94 - -
32 Strana zdravého rozumu 724 0,37 - -

Table: Results for regional council – Stredocesky kraj – part 2

Results for regional council – Stredocesky kraj – part 2
Candidate list Valid votes cast Mandates
code name number in % number in %
33 Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl. 402 0,20 - -
37 SDŽ-Strana důstojného života 1 103 0,56 - -
42 Volte Pr.Blok-www.cibulka.net 1 060 0,54 - -
47 Občanská demokratická strana 39 656 20,34 13 23.64
48 Česká str.sociálně demokrat. 77 556 39,78 27 49.09
53 Děln.str.-zrušení popl.ve zdr. 1 605 0,82 - -
58 Koruna Česká (monarch.strana) 741 0,38 - -
- - - - - -

Back: Results for regional councils 2008