Úvod > Pokyny pro okrskové volební komise

Pokyny pro okrskové volební komise

Pokyny pro volbu prezidenta České republiky

  • Pokyny pro postup okrskových volebních komisí a zvláštních okrskových volebních komisí při realizaci závazného systému zjišťování a zpracování výsledků volby prezidenta republiky
  • Krok za krokem postupem okrskových volebních komisí při zjišťování výsledků hlasování
  • Instruktážní videopořad, příp. kompletní videopořad na YouTube

Pokyny pro doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR - leden 2018

  • Pokyny pro postup okrskových volebních komisí při realizaci závazného systému zjišťování a zpracování výsledků voleb do Senátu
  • Instruktážní videopořad, příp. kompletní videopořad na YouTube
Jen pro souběh voleb do Senátu s volbou prezidenta:
  • Sdělení ČSÚ okrskovým volebním komisím ve volebním obvodu č. 39 Trutnov pro případné 2. kolo voleb
  • Krok za krokem postupem okrskových volebních komisí při zjišťování výsledků hlasování při společném konání voleb do Senátu a volby prezidenta
    Upozornění: Úřední obálky, společné pro oba druhy voleb, budou uloženy spolu s volební dokumentací pro volbu prezidenta
Okrsková volební komise ve volebním obvodu Trutnov musí souběžně posuzovat platnost hlasovacích lístků pro oba druhy voleb bezprostředně po otevření odevzdané úřední obálky. Detailní schéma naleznete v materiálu Krok za krokem při společném konání voleb. Komise vyplňují dva různé zápisy o průběhu a výsledku hlasování. Odevzdané úřední obálky uloží komise spolu s volební dokumentací pro volbu prezidenta.
Zpět: Úvod